คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.มวบ.ทรภ.๑

ข้อมูลทั่วไป

     กองการบินทหารเรือ ได้จัดกำลังไปให้หน่วยที่รับผิดชอบการปฏิบัติต่างๆ  ได้แก่ ทัพเรือภาคทั้ง ๓ ภาค และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    โดยจัดอากาศยาน  และกำลังพลเป็นหน่วยเฉพาะกิจ  ไปขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับหน่วยนั้นๆ  โดยมีวงรอบการสับเปลี่ยนอากาศยานและกำลังพลตามความเหมาะสม 

 

มวบ.กปก.ทรภ.๑  ประกอบ  บ.และ ฮ. แบบละ ๑ เครื่อง กำลังพล ๑๐๐ นาย

Free business joomla templates