คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.มวบ.ฉก.ภต.มวบ.กปก.ทรภ.๒

ข้อมูลทั่วไป

     กองการบินทหารเรือ ได้จัดกำลังไปให้หน่วยที่รับผิดชอบการปฏิบัติต่างๆ  ได้แก่ ทัพเรือภาคทั้ง ๓ ภาค และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    โดยจัดอากาศยาน  และกำลังพลเป็นหน่วยเฉพาะกิจ  ไปขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับหน่วยนั้นๆ  โดยมีวงรอบการสับเปลี่ยนอากาศยานและกำลังพลตามความเหมาะสม 

 

มวบ.ฉก.ภต. มวบ.กปก.ทรภ.๒   ประกอบด้วย  ฮ.ลล.๒ (BELL-212) และ บ.ตช.๑ ( T-337) แบบละ ๑ เครื่อง กำลังพล ๔๘ นาย

Free business joomla templates