คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑

ข้อมูลทั่วไป

     กองการบินทหารเรือ ได้จัดกำลังไปให้หน่วยที่รับผิดชอบการปฏิบัติต่างๆ  ได้แก่ ทัพเรือภาคทั้ง ๓ ภาค และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    โดยจัดอากาศยาน  และกำลังพลเป็นหน่วยเฉพาะกิจ  ไปขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับหน่วยนั้นๆ  โดยมีวงรอบการสับเปลี่ยนอากาศยานและกำลังพลตามความเหมาะสม 

 

ฝูงบิน ทร.๓๑๔๑   ประกอบด้วย  ฮ.ลล๒ (BELL-212) และ บ.ตช.๑ ( T-337)    แบบละ ๑ เครื่อง  กำลังพล ๑๒๓ นาย

Free business joomla templates