คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.มวบ.กปก.ทรภ.๓/ นบภ.ทร.

ข้อมูลทั่วไป

     กองการบินทหารเรือ ได้จัดกำลังไปให้หน่วยที่รับผิดชอบการปฏิบัติต่างๆ  ได้แก่ ทัพเรือภาคทั้ง ๓ ภาค และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    โดยจัดอากาศยาน  และกำลังพลเป็นหน่วยเฉพาะกิจ  ไปขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับหน่วยนั้นๆ  โดยมีวงรอบการสับเปลี่ยนอากาศยานและกำลังพลตามความเหมาะสม 

 

มวบ.กปก.ทรภ.๓ และ นบภ.ทร.  ประกอบด้วย บ.ลว.๑ (DO-228)  ๑   เครื่อง  ฮ.ลล.๔ ( S-76B) และ ฮ.ตผ.๑ (Super Lynx 300) จำนวนแบบละ ๑ เครื่อง   กำลังพล ๕๘ นาย 

Free business joomla templates