คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

แสดง # 
61 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เมื่อ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 31 กรกฎาคม 2560
62 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๗ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ 30 กรกฎาคม 2560
63 กองกองบินทหารเรือ เปิดการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ระหว่าง ๑๗-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ณ อาคารฝึกร่วม อาคาร ๕ (ม้าแดง) ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 17 กรกฎาคม 2560
64 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ณ โรงพละ กองการบินทหารเรือฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 27 มิถุนายน 2560
65 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและตรวจนิรภัยการบินภาคพื้น หมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๓ เมื่อ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 09 มิถุนายน 2560
66 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและตรวจนิรภัยการบินภาคพื้น หมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 09 มิถุนายน 2560
67 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและตรวจนิรภัยการบินภาคพื้น หน่วยบินเฉพาะกิจภาคใต้ เมื่อ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 09 มิถุนายน 2560
68 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๘ มิถุนายน ๖๐ 09 มิถุนายน 2560
69 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธิปิดการแข่งขันกีฬาภายในฯ ปี ๖๐ ณ สนามฟุตบอล กองการบินทหารเรือฯ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๘ มิถุนายน ๖๐ 09 มิถุนายน 2560
70 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและตรวจนิรภัยการบินภาคพื้น หน่วยฝูงบิน ทร.๓๑๔๑ เมื่อ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 31 พฤษภาคม 2560
71 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๖ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 26 พฤษภาคม 2560
72 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๓ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 25 พฤษภาคม 2560
73 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมกีฬาภายในฯ ปี ๖๐ ณ สนามฟุตบอล กองการบินทหารเรือฯ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๖๐ 24 พฤษภาคม 2560
74 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีปล่อยเดี่ยวกัปตันและผู้ช่วยกัปตัน ฝูงบิน ๒๐๑ เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๖๐ 19 พฤษภาคม 2560
75 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๐ เมษายน ๖๐ 24 เมษายน 2560
76 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระ ณ พุทธสถาน กบร.กร. เมื่อ ๑๐ เมษายน ๖๐ 24 เมษายน 2560
77 พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 02 มีนาคม 2560
78 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัด ฮ. EC 645T2 สนับสนุนหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ฯ ตั้งแต่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ 27 มกราคม 2560
79 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 16 มกราคม 2560
80 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 05 มกราคม 2560

Page 4 of 7

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates