คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธีกองบิน ประจำปี งป.๖๓ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธีกองบิน ประจำปี งป.๖๓ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

                พลเรือตรี ระพีพงษ์  โสวรรณ ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้นาวาเอก เดือน  พร้อมมณี รองผู้บัญชาการ         กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก องค์บุคคล และยุทธวิธีกองบิน ประจำปี งป.๖๓ และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทาง       ในการฝึก ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

    

    

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates