คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

                   พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้กับ พลเรือตรี ระพีพงษ์  โสวรรณ ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ (ท่านใหม่) ณ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ    กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

  

    

  

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates