คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองทัพเรือโดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

กองทัพเรือโดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

        พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก สุรชัย  เจริญรบ รองผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีการแสดงการบิน การสาธิตการปฏิบัติการ ทางทหาร การแสดงแฟนซีดริล การแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การโดดร่มดิ่งพสุธา การแสดงแสนยานุภาพทางทหาร การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และอากาศยานของกองทัพเรือ ณ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๒

  

          

           

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates