คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

        พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก สุรชัย  เจริญรบ รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล และครอบครัวในสังกัดกองการบินทหารเรือ รวมทั้งได้เชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างการท่าอากาศยาน  อู่ตะเภา ผู้ประกอบการและสายการบินต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในสนามบินอู่ตะเภาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ณ บริเวณกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                   

                          

       

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates