คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่น ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ แถลงนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ แถลงนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

          พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ แถลงนโยบายผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลของกองการบินทหารเรือ ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 

             

              

               

 

  

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates