คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการยังชีพ ในทะเล/บก ณ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หนึ่งคลองสองจังหวัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่าง ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการยังชีพ ในทะเล/บก ณ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หนึ่งคลองสองจังหวัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่าง ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

          พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการยังชีพในทะเล/บก ซึ่งเป็นการฝึกองค์บุคคลของ กบร. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการวางแผนการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้อากาศยาน บุคลากรตลอดจนสามารถดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ในกรณีอากาศยานถูกยิงจากข้าศึกหรือประสบอุบัติเหตุต้องร่อนลงฉุกเฉิน ในทะเล/บก รวมถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีอยู่ในทะเล การหลบหลีกหนีข้าศึกในป่าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยเน้นหนัก ไปที่นักบินและผู้ที่ต้องปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นประจำ ณ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หนึ่งคลองสองจังหวัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่าง ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

              

              

              

              

              

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates