คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะฯ เพื่อรับการตรวจราชการพิเศษ และทำการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะฯ เพื่อรับการตรวจราชการพิเศษ และทำการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

         พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกสุรชัย เจริญรบ รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนให้การรับรอง เจ้ากรมจเรทหารเรือ และคณะฯ เพื่อรับการตรวจราชการ ซึ่งการตรวจราชการครั้งนี้เป็นการตรวจประเภทการตรวจพิเศษ ตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการตรวจราชการของ กรมจเรทหารเรือ พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งเป็นการตรวจตามคำสั่งของ ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยแนวทางการตรวจแบ่งออกเป็น ๔ สาขา สาขาการกำลังพล สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา สาขาการส่งกำลังบำรุง สาขาทางเทคนิคและการป้องกันความเสียหาย และทำการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

  

              

              

              

              

               

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates