คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบวงสรวงแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบวงสรวงแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

      พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ นำข้าราชการทหารร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ หรือ "วันอาภากร" ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง      เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

              

               

              

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates