คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

          ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นการ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และขอพรจาก พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

              

              

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates