คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

          พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก ปัญญา บวรสิทธิรัตน์ รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

              

              

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates