คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกิจการพุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ดำเนินการบูรณะ ปิดทององค์พระประธานพระพุทธญาณนภานาวี ณ อาคารพุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ วันที่ ๑๐ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และพิธีห่มผ้าองค์พระประธาน ฯ เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

กิจการพุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ดำเนินการบูรณะ ปิดทององค์พระประธานพระพุทธญาณนภานาวี ณ อาคารพุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ วันที่ ๑๐ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และพิธีห่มผ้าองค์พระประธาน ฯ เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

          พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีห่มผ้า องค์พระประธานพระพุทธญาณนภานาวี ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่หน่วยงานและกำลังพล เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นสถานที่ให้ข้าราชการ ครอบครัว ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้มาสักการะบูชา ฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีทางศาสนาของหน่วย ในการนี้กิจการพุทธสถานได้ดำเนินการบูรณะ ปิดทององค์พระพุทธญาณนภานาวี ณ อาคารพุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในห้วงวันที่ ๑๐ - ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๑ ด้วย

 

              

              

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates