คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Toward a Professional Naval Air Power เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Toward a Professional Naval Air Power เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

          พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Toward a Professional Naval Air Power โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อแนวคิดในการวางรากฐานกำลังอากาศนาวีจากประสบการณ์การรับราชการของ ผบ.กบร. ในฐานะนักบินและผู้บริหาร ให้กับนักบิน ต้นหนนักบิน และ นทน.หลักสูตรต้นหนนักบิน ที่ร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ณ อาคารเอนกประสงค์ กองการบินทหารเรือ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

 

              

               

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates