คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

       พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนาย กลิน ที เดวีส์ (H.E. Mr.Glyn T.Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๓๗ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นับเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหาร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิค ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ที่มีรูปแบบการฝึกเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง ในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง มุ่งไปสู่การเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศในอาเซียน ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

         

          

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates