คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

       พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร และพนักงานราชการ  แถวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ณ กองบัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

        

          

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates