คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ให้กับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ณ ห้องรับรองสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ให้กับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ณ ห้องรับรองสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

       พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ให้กับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ ๔ ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร ณ ห้องรับรองสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

        

          

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates