คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๗ ผลัดที่ ๔/๕๘ และผลัดที่๔/๕๙ ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๗ ผลัดที่ ๔/๕๘ และผลัดที่๔/๕๙ ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

       พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก สุรชัย เจริญรบ รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๕๗ ผลัดที่ ๔/๕๘ และผลัดที่ ๔/๕๙ สังกัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นทหารกองหนุน ในโอกาสนี้ได้กล่าวให้โอวาท และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

        

         

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates