คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบอาคารพักประทวน ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ณ อาคารพักประทวนขนาด ๖๔ ครอบครัว (ป.๒๕) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบอาคารพักประทวน ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ณ อาคารพักประทวนขนาด ๖๔ ครอบครัว (ป.๒๕) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบอาคารพักประทวนขนาด ๖๔ ครอบครัว      (ป.๒๕) ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ณ อาคารพักประทวน (ป.๒๕) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

              

              

              

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates