คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่น กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และ การท่าอากาศยาน อู่ตะเภา ณ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และ การท่าอากาศยาน อู่ตะเภา ณ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

       พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ การท่าอากาศยานอู่ตะเภาตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

  

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates