คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองทัพเรือ โดยกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดยกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

       พลเรือตรี วรพล  ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการแสดงการบิน การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การแสดงแฟนซิดริล การแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การกระโดดร่มดิ่งพสุธา ร่มบิน การแสดงแสนยานุภาพ ทางทหาร การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และอากาศยานของกองทัพเรือ ณ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

 

  

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates