คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการสำรวจนิรภัยการบินและภาคพื้น หน่วยบินเฉพาะกิจ ทร. พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต เมื่อ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการสำรวจนิรภัยการบินและภาคพื้น หน่วยบินเฉพาะกิจ ทร. พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต เมื่อ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

          พลเรือตรี วรพล  ทองปรีชา ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ เสนาธิการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานกรรมการสำรวจนิรภัยการบินและภาคพื้น กองการบินทหารเรือ และคณะฯ ทำการตรวจนิรภัยการบินและภาคพื้นฯ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านนิรภัยฯ ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ  ในการปฏิบัติงานด้านนิรภัยการบินและภาคพื้นฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยกับบุคลากร รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติการบิน และอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการบินของหน่วยบินเฉพาะกิจ ทร. ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

หมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๐ 

               

              

หมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๐ 

 

              

               

หมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๐ 

 

              

              

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates