คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการสำรวจนิรภัยการบินและภาคพื้น หน่วยต่างๆ ในกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๒ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการสำรวจนิรภัยการบินและภาคพื้น หน่วยต่างๆ ในกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๒ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

          พลเรือตรี วรพล  ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ เสนาธิการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานกรรมการสำรวจนิรภัยการบินและภาคพื้นกองการบินทหารเรือ และคณะฯ ทำการตรวจนิรภัยการบินและภาคพื้นฯ หน่วยต่างๆ ในกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านนิรภัยฯ ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานด้านนิรภัยการบินและภาคพื้นฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยกับบุคลากร รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติการบิน และอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการบินของหน่วยต่างๆ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

             

              

                

               

               

          

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates