คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน รุ่นที่ ๑๐ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน รุ่นที่ ๑๐ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

          พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก ปัญญา บวรสิทธฺรัตน์ รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

              

              

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates