คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองบิน ประจำปี งป.๖๑ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองบิน ประจำปี งป.๖๑ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองบิน ประจำปี งป.๖๑ และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการฝึก ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

              

              

              

 

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates