คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๐ และ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๐ และ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา  ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้แนวคิดและนโยบายในการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๐ และ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

          

              

           

          

 

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates