คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP THAILAND 2017 ณ สนามบินอู่ตะเภาฯ เมื่อ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP THAILAND 2017 ณ สนามบินอู่ตะเภาฯ เมื่อ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

     กองทัพเรือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP THAILAND 2017 ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานร่วมกับพลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ สนามบินอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

  

 

 

  

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates