คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากองทัพเรือ ณ พุทธสถานกองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากองทัพเรือ ณ พุทธสถานกองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และข้าราชการในสังกัด กองการบินทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือ  ณ พุทธสถาน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

              

               

 

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates