คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจพื้นที่และความพร้อมของการจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP 2017 บริเวณฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจพื้นที่และความพร้อมของการจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP 2017 บริเวณฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจพื้นที่และความพร้อมของการจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP 2017 โดยมี น.อ.ปัญญา บวรสิทธิรัตน์ รองผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ณ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

 

            

            

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates