คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบรางวัลนิรภัยการบินและภาคพื้นดีเด่น ประจำปี งป.๖๐ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบรางวัลนิรภัยการบินและภาคพื้นดีเด่น ประจำปี งป.๖๐ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานมอบรางวัลนิรภัยการบินและภาคพื้นดีเด่น ประจำปี งป.๖๐ ให้กับหน่วยที่มีผลการดำเนินการด้านนิรภัยและภาคพื้นดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยที่มีผลดำเนินการด้านนิรภัยดีเด่น และเป็นการกระตุ้นให้หน่วยต่างๆ ดำเนินกิจกรรมนิรภัยอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

 

               

               

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates