คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดโครงการ กบร. ร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวใส่ใจในการคัดแยกขยะ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดโครงการ กบร. ร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวใส่ใจในการคัดแยกขยะ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กบร. ร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวใส่ใจในการคัดแยกขยะเพื่อนำมาหมุนเวียนเข้าขบวนการผลิต ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

 

              

              

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates