คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ - ส่ง มอบหน้าที่ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ - ส่ง มอบหน้าที่ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

พลเรือตรี ลือชัย  ศรีเอี่ยมกุล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  รับ - ส่ง มอบหน้าที่ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้กับ พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ณ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

              

              

              

 

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates