คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีการวางเสาเอกพิพิธภัณฑ์ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ 23 สิงหาคม 2560

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีการวางเสาเอกพิพิธภัณฑ์ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ 23 สิงหาคม 2560

พลเรือตรีลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีวางเสาเอกพิพิธภัณฑ์ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี นาวาเอก ปัญญา บวรสิทธิรัตน์ รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตลอดจนข้าราชการในสังกัด ได้เดินทางมาร่วมพิธี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

 

            

            

            

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates