คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทัพเรือที่ ๗ กองทัพเรือ สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทัพเรือที่ ๗ กองทัพเรือ สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอียมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือโท Joseph Aucoin ผู้บัญชาการทัพเรือที่ ๗ กองทัพเรือ สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

 

              

              

              

              

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates