คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองกองบินทหารเรือ เปิดการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ระหว่าง ๑๗-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ณ อาคารฝึกร่วม อาคาร ๕ (ม้าแดง) ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กองกองบินทหารเรือ เปิดการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ระหว่าง ๑๗-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ณ อาคารฝึกร่วม อาคาร ๕ (ม้าแดง) ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการยังชีพในทะเลและบนบก ระหว่าง ๑๗-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารฝึกร่วม อาคาร ๕ (ม้าแดง) กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

              

              

 

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates