คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและตรวจนิรภัยการบินภาคพื้น หมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและตรวจนิรภัยการบินภาคพื้น หมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

นาวาเอก สุรชัย เจริญรบ เสนาธิการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและตรวจนิรภัยการบินภาคพื้น โครงการนิรภัยของหน่วยรวมทั้งปัญหาและข้อขัดข้องตลอดจนสำรวจสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ หมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

              

              

              

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates