คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธิปิดการแข่งขันกีฬาภายในฯ ปี ๖๐ ณ สนามฟุตบอล กองการบินทหารเรือฯ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๘ มิถุนายน ๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธิปิดการแข่งขันกีฬาภายในฯ ปี ๖๐ ณ สนามฟุตบอล กองการบินทหารเรือฯ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๘ มิถุนายน ๖๐

พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอล กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักกีฬาในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

              

              

              

              

              

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates