คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระ ณ พุทธสถาน กบร.กร. เมื่อ ๑๐ เมษายน ๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระ ณ พุทธสถาน กบร.กร. เมื่อ ๑๐ เมษายน ๖๐

ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองการบินทหารเรือ ได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจาก พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผบ.กบร.กร. ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๐ 

                

                

                

                  

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates