คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัด ฮ. EC 645T2 สนับสนุนหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ฯ ตั้งแต่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัด ฮ. EC 645T2 สนับสนุนหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ฯ ตั้งแต่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

     กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ EC 645T2 จำนวน 2 ลำ สนับสนุนหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา โดยปฏิบัติการร่วมกับเรือหลวงอ่างทองตั้งแต่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates