คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองทัพเรือจัดพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ EC645 T2 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กองทัพเรือจัดพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ EC645 T2 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

     กองทัพเรือจัดพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ EC645 T2 เข้าประจำการตามโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง จำนวน ๕ ลำ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ EC645 T2 พร้อมส่งมอบให้ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตาลำดับ ณ โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ฝูงบิน ๒ หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อปฏิบัติภารกิจลำเลียงทางอากาศ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และกำลังนาวิกโยธิน รวมถึงการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และบนบก ตลอดจนส่งกลับทางสายการแพทย์

 

 

              

              

              

 

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates