คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมหน่วย เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมหน่วย เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

     พลเรือเอก สุชีพ  หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานปัญหาข้อขัดข้อง ณ ห้องประชุมสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  โดยมี  นาวาเอก ปัญญา  บวรสิทธิรัตน์  รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  แถวให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates