คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมชมสนามบินอู่ตะเภา เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมชมสนามบินอู่ตะเภา เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

     พลเรือตรี ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสนามบินอู่ตะเภาและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจ  และความสำคัญของสนามบินอู่ตะเภาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง ไทย - สหรัฐฯ ในภูมิภาค ณ ห้องรับรอง สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ตำบลพลา  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ sofosbuvir 400 mg

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates