คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

     พลเรือโท ธานี  ผุดผาด รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ  พลเรือเอก ประสาน  สุขเกษตร  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ในการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก  ณ สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ  กองเรือยุทธการ  ตำบลพลา  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates