คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำระฆังทอง

ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำระฆังทอง

     พลเรือตรี ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ นำข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำระฆังทอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ http://canadianviagras.com/pill/viagra-canada/

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates