คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

     พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates