คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

กองการบินทหารเรือ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

     ข้าราชการ  ทหาร  ลูกจ้าง  และพนักงานราชการ  ได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระ  และรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจาก  พลเรือตรี ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล  ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ  กองเรือยุทธการ  ณ  พุทธสถานกองการบินทหารเรือ  กองเรือยุทธการ  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๕๙  เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

  

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates