คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

     พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ  ผู้บัญชาการกองทัพเรือ  พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้าง  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา  พร้องทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง  โดยมี  พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  ให้การต้อนรับ  ณ  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา  ตำบลพลา  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  เมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

  

                                

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates